LIÊN HỆ

Bạn quan tâm đến các sản phẩm táo của chúng tôi? Hãy liên hệ ngay theo thông tin dưới đây, chúng tôi rất sẵn lòng lắng nghe ý kiến của bạn.

Scotian Gold

2900 Lovett Rd.
Coldbrook, Nova Scotia, Canada
B4R 1A6

David Parrish

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành

Dennis MacPherson

Phó Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị

David Lonergan

Kiểm soát viên Tài chính

Alice MacDonald

Giám đốc Nhân sự

Jonathan Eavis

Giám đốc Nông nghiệp

Katie McNeill

Quản lý Khách hàng Chính

JoAnn Jones

Điều phối Bán Nông sản
Sắp có Phó Giám đốc Điều hành
1-888-SCOTIAN (726-8426) scotian@scotiangold.com