Chính sách Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của mình

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn ở một vài khu vực nhất định trên trang web và cho phép bạn sử dụng chức năng cụ thể như chia sẻ trang mạng xã hội. Bạn có thể xóa và chặn tất cả cookie của trang web này, nhưng kết quả là một vài chỗ trên trang web có thể không hoạt động như dự tính.

Còn được gọi là cookie của trình duyệt hoặc cookie theo dõi, cookie là các tập tin văn bản nhỏ, thường được mã hóa, nằm trong các thư mục của trình duyệt. Chúng được các nhà phát triển web sử dụng để giúp người dùng điều hướng trang web của họ một cách hiệu quả và thực hiện một vài chức năng nhất định. Do vai trò cốt lõi của chúng là tăng cường/cho phép khả năng sử dụng hoặc các tiến trình của trang web, việc tắt cookie có thể ngăn người dùng sử dụng một vài trang web nhất định.

Cookie được tạo ra khi trình duyệt của người dùng tải một trang web cụ thể. Trang web này sẽ gửi thông tin đến trình duyệt, sau đó tạo một tập tin văn bản. Mỗi khi người dùng quay lại cùng một trang web, trình duyệt sẽ truy xuất và gửi tập tin này đến máy chủ của trang web. Cookie trên Máy tính được tạo ra không chỉ bởi trang web mà người dùng đang truy cập mà còn bởi các trang web khác chạy quảng cáo, tiện ích con hoặc các phần tử khác trên trang đang được tải. Các cookie này điều chỉnh cách quảng cáo xuất hiện hoặc cách các tiện ích và các yếu tố khác hoạt động trên trang này.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo: www.allaboutcookies.org

Những cookie nào được sử dụng trên trang web này?

 

Làm cách nào để chọn không sử dụng?

Hầu hết các trình duyệt web đều cho phép một vài quyền kiểm soát hầu hết các cookie thông qua phần cài đặt trên trình duyệt. Để tìm hiểu thêm về cookie, bao gồm cách xem những cookie nào đã được thiết lập, cách quản lý và xóa chúng, hãy truy cập www.allaboutcookies.org.

1-888-SCOTIAN (726-8426) scotian@scotiangold.com