Đội ngũ chăm nom cây trồng

Cùng ghé thăm những con người phía sau mỗi trái táo thơm ngon

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất được trang bị khả năng bảo quản, sơ loại, phân loại và đóng gói hàng đầu trong ngành.

Cơ sở vật chất

Hợp tác xã TNHH Scotian Gold được thành lập vào năm 1912, bắt đầu từ một nhóm người chăm nom cây trồng cùng nhau và sau đó thành lập nên Hiệp hội Doanh nghiệp Trái cây ở vùng Nova Scotia.

1-888-SCOTIAN (726-8426) scotian@scotiangold.com