Apple Lane Farm

GIA ĐÌNH ANH ĐÃ LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO ĐƯỢC BAO LÂU?

Gia đình tôi đã có 5 thế hệ kinh doanh trồng táo.

ANH BẮT ĐẦU LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO TỪ KHI NÀO?

Trang trại Apple Lane được thành lập vào những năm 1980

GIỐNG TÁO YÊU THÍCH CỦA ANH

Các giống táo đặc trưng của trang trại: Cortland

1-888-SCOTIAN (726-8426) scotian@scotiangold.com