Autumns Acres

GIA ĐÌNH ANH ĐÃ LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO ĐƯỢC BAO LÂU?

Gia đình tôi bắt đầu trồng táo từ năm 1994.

ANH BẮT ĐẦU LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO TỪ KHI NÀO?

Tôi bắt đầu làm nông vào năm 2005

GIỐNG TÁO YÊU THÍCH CỦA ANH

Các giống táo đặc trưng của trang trại : Loại táo yêu thích của chúng tôi là Sweetango®, tiếp theo là Ambrosia.

1-888-SCOTIAN (726-8426) scotian@scotiangold.com