Barteaux Farms Ltd.

GIA ĐÌNH ANH ĐÃ LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO ĐƯỢC BAO LÂU?

Chúng tôi đã gây trồng và bán táo trong nhiều thế hệ.

ANH BẮT ĐẦU LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO TỪ KHI NÀO?

Tôi và bố đã cùng làm việc được 31 năm.

GIỐNG TÁO YÊU THÍCH CỦA ANH

Các giống táo đặc trưng của trang trại: Loại táo yêu thích của tôi (Dwayne) là Sweetango®, và của bố tôi là Ambrosia.

1-888-SCOTIAN (726-8426) scotian@scotiangold.com