Best Farms

TÊN VƯỜN CÂY CỦA BẠN

Best Farms Limited

ANH BẮT ĐẦU LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO TỪ KHI NÀO?

Thời gian hoạt động: 31 năm

GIỐNG TÁO YÊU THÍCH CỦA ANH

Các giống táo đặc trưng của trang trại: Loại táo yêu thích của Starr là Ambrosia, Debbie thích táo Sweetango®, Melanie thích táo Cortland.

1-888-SCOTIAN (726-8426) scotian@scotiangold.com