Canard Orchards Ltd

GIA ĐÌNH ANH ĐÃ LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO ĐƯỢC BAO LÂU?

Gia đình mua trang trại vào năm 1966

ANH BẮT ĐẦU LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO TỪ KHI NÀO?

Tôi đã sở hữu nó trong 23 năm

GIỐNG TÁO YÊU THÍCH CỦA ANH

Các giống táo đặc trưng của trang trại: Loại táo yêu thích là SweeTango®

1-888-SCOTIAN (726-8426) scotian@scotiangold.com