Eisses Farm

ANH BẮT ĐẦU LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO TỪ KHI NÀO?

John bắt đầu trồng táo vào năm 1970.

GIỐNG TÁO YÊU THÍCH CỦA ANH

Các giống táo đặc trưng của trang trại: Chúng tôi có rất nhiều cái tên yêu thích nhưng Sweetango®, Honeycrisp, JonagoldCortland sẽ là lựa chọn hàng đầu.

1-888-SCOTIAN (726-8426) scotian@scotiangold.com