Fuller Brothers Farm Inc.

GIA ĐÌNH ANH ĐÃ LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO ĐƯỢC BAO LÂU?

Trang trại có hơn 50 năm kinh nghiệm trong nghề trồng táo. Khởi đầu với hình thức trang trại tự thu hoạch vào giữa những năm 70. Đến năm 1990, Fuller Brothers Farm Inc. bắt đầu liên kết với Scotian Gold.

ANH BẮT ĐẦU LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO TỪ KHI NÀO?

Tôi làm việc tại nhà đã 32 năm, trang trại này mua lại từ bố tôi và các chú vào năm 1995. Tôi cùng vợ Kathy có ba người con, Ryan, Darcy và Jesse. Ryan hiện đang làm việc tại trang trại của gia đình và có bằng cấp về tiếp thị tại St. FX. Darcy, làm việc cho một công ty kỹ thuật ở Halifax và tốt nghiệp ngành kỹ thuật UNB. Jesse đang nghiên cứu khoa học tại UNB. Kathy dạy vật lý tại trường trung học phổ thông Horton.

GIỐNG TÁO YÊU THÍCH CỦA ANH

Các giống táo đặc trưng của trang trại : Ambrosiasweetango® là loại táo yêu thích của tôi.

1-888-SCOTIAN (726-8426) scotian@scotiangold.com