Jeffrey Walsh

GIA ĐÌNH ANH ĐÃ LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO ĐƯỢC BAO LÂU?

Trang trại bắt đầu sản xuất từ năm 1954.

ANH BẮT ĐẦU LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO TỪ KHI NÀO?

Tôi là thế hệ thứ ba của trong gia đình làm nghề trồng táo và tôi gây dựng vườn cây ăn quả của riêng mình vào năm 2015.

GIỐNG TÁO YÊU THÍCH CỦA ANH

Các giống táo đặc trưng của trang trại Gravenstein.

1-888-SCOTIAN (726-8426) scotian@scotiangold.com