Johnson’s Stonehenge Farm

GIA ĐÌNH ANH ĐÃ LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO ĐƯỢC BAO LÂU?

Trang trại gia đình thành lập năm 1981

ANH BẮT ĐẦU LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO TỪ KHI NÀO?

Tôi đã làm việc toàn thời gian ở trang trại từ năm 1999, chính thức tiếp quản quyền sở hữu vào năm 2013 sau khi bố tôi gặp vấn đề sức khỏe.

GIỐNG TÁO YÊU THÍCH CỦA ANH

Các giống táo đặc trưng của trang trại: Loại táo yêu thích là Cox Orange.

1-888-SCOTIAN (726-8426) scotian@scotiangold.com