LSG Farms

GIA ĐÌNH ANH ĐÃ LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO ĐƯỢC BAO LÂU?

Trang trại bắt đầu sản xuất từ năm 1997.

GIỐNG TÁO YÊU THÍCH CỦA ANH

Các giống táo đặc trưng của trang trại: Ambrosia (vợ chồng tôi có chung khẩu vị!)

1-888-SCOTIAN (726-8426) scotian@scotiangold.com