Nazinga Farms Ltd.

GIA ĐÌNH ANH ĐÃ LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO ĐƯỢC BAO LÂU?

Nazinga Farms Ltd. Là một trong những trang trại thuộc thế hệ đầu tiên.

ANH BẮT ĐẦU LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO TỪ KHI NÀO?

Chúng tôi thu mua mảnh vườn đầu tiên và bắt đầu trồng trọt vào năm 2002.

GIỐNG TÁO YÊU THÍCH CỦA ANH

Các giống táo đặc trưng của trang trại:  Vào mùa thu hoạch, tôi thích Sweetango®, còn mùa đông thì nên dành cho ambrosia.

1-888-SCOTIAN (726-8426) scotian@scotiangold.com