Paul D’Entremont

GIA ĐÌNH ANH ĐÃ LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO ĐƯỢC BAO LÂU?

Gia đình có hơn 100 năm trong nghề

ANH BẮT ĐẦU LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO TỪ KHI NÀO?

Tôi đã trồng táo được 21 năm

GIỐNG TÁO YÊU THÍCH CỦA ANH

Các giống táo đặc trưng của trang trại: Loại táo yêu thích là Corlands

1-888-SCOTIAN (726-8426) scotian@scotiangold.com