Pondview Farm

ANH BẮT ĐẦU LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO TỪ KHI NÀO?

Bản thân tôi (Glenn) và vợ (Melody) đã sở hữu trang trại được khoảng 32 năm.

GIỐNG TÁO YÊU THÍCH CỦA ANH

Các giống táo đặc trưng của trang trại: Loại táo yêu thích của tôi là Cox Orange và của vợ tôi là Spartan.

1-888-SCOTIAN (726-8426) scotian@scotiangold.com