Porter Family Farm

GIA ĐÌNH ANH ĐÃ LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO ĐƯỢC BAO LÂU?

175 năm

ANH BẮT ĐẦU LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO TỪ KHI NÀO?

70 năm

GIỐNG TÁO YÊU THÍCH CỦA ANH

Các giống táo đặc trưng của trang trại: Gravenstine

1-888-SCOTIAN (726-8426) scotian@scotiangold.com