R J Farm

GIA ĐÌNH ANH ĐÃ LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO ĐƯỢC BAO LÂU?

Tôi là thế hệ đầu tiên

ANH BẮT ĐẦU LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO TỪ KHI NÀO?

Chúng tôi mua trang trại vào năm 2003. Chúng tôi không có kinh nghiệm trồng táo, trước đó tôi điều hành một doanh nghiệp hợp đồng điện trong 25 năm.

GIỐNG TÁO YÊU THÍCH CỦA ANH

Các giống táo đặc trưng của trang trại: SweeTango®, thưởng thức ngay khi vừa hái xuống!

1-888-SCOTIAN (726-8426) scotian@scotiangold.com