Spurr Brothers Farms Ltd

GIA ĐÌNH ANH ĐÃ LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO ĐƯỢC BAO LÂU?

Trang trại bắt đầu hoạt động từ năm 1875

ANH BẮT ĐẦU LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO TỪ KHI NÀO?

Thế hệ thứ 5 hiện đã tham gia (Lisa, Katie, William, John) (Bill là thế hệ thứ 4)

GIỐNG TÁO YÊU THÍCH CỦA ANH

Các giống táo đặc trưng của trang trại: Loại táo yêu thích của cả gia đình là Ambrosia

1-888-SCOTIAN (726-8426) scotian@scotiangold.com