Timberlane Farm

GIA ĐÌNH ANH ĐÃ LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO ĐƯỢC BAO LÂU?

Trang trại thành lập từ năm 1819, đến những năm 1880 chúng tôi bắt đầu chuyển sang lĩnh vực trồng táo thương mại.

ANH BẮT ĐẦU LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO TỪ KHI NÀO?

Tôi đã điều hành trang trại từ năm 1993.

GIỐNG TÁO YÊU THÍCH CỦA ANH

Các giống táo đặc trưng của trang trại Gravenstein.

1-888-SCOTIAN (726-8426) scotian@scotiangold.com