Walsh Farms Inc.

GIA ĐÌNH ANH ĐÃ LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO ĐƯỢC BAO LÂU?

35 năm

ANH BẮT ĐẦU LÀM NGHỀ TRỒNG TÁO TỪ KHI NÀO?

Tôi đã làm việc tại một trang trại táo suốt 8 năm trước khi tự xây dựng cơ nghiệp riêng

GIỐNG TÁO YÊU THÍCH CỦA ANH

Các giống táo đặc trưng của trang trại: Gravenstein

1-888-SCOTIAN (726-8426) scotian@scotiangold.com