Cảng Halifax

Với vị trí thuận lợi, cách Cảng Halifax chỉ 60 phút lái xe hay 108 km, đó là lợi thế để chúng tôi có thể vận chuyển táo lẫn trong nội địa và quốc tế bằng đường biển. Cộng đồng Cảng Halifax đã và đang tiếp tục xuất khẩu sản phẩm đến bất kỳ nơi đâu trên thế giới bằng các dịch vụ tốt nhất.

1-888-SCOTIAN (726-8426) scotian@scotiangold.com